pro: 4. – 9. roč. ZŠ, SŠ

Poutavou a zábavnou formou se žáci seznámí s osobností vévody Albrechta z Valdštejna a dozví se i mnoho informací o jeho životě, na které již v učebnicích nezbývá místo. Součástí programu je také prohlídka Valdštejnského okruhu v Muzeu Cheb a práce s pracovním sešitem.

Albrecht z Valdštejna
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: Kompetence k učení, občanské, sociální a personální
Klíčová slova: Třicetiletá válka, generalissimus, vévoda, astrologie, strategie
Výstupy: Žák si objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy v době Třicetileté války, seznámí se s životem Albrechta z Valdštejna, navštíví Valdštejnský okruh Muzea Cheb
Cílová skupina: 4. – 5. roč. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ, (program je vždy přizpůsoben věku žáků)
Délka pořadu: 90 minut
Počet žáků: max. 30
Cena programu: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Kontakt: pecarkova@muzeumcheb.cz