pro: ZŠ, SŠ

Povídání o nelehké práci písařů ve středověku je spojeno s výtvarnou dílnou, kde si žáci vyzkouší i psaní husím brkem. Pomyslně nahlédnou do středověkých skriptorií, ve kterých vznikaly ručně psané knihy a seznámí se s materiály a psacím náčiním, které opisovači a iluminátoři při své práci používali. Žáci si mohou prohlédnout a osahat maketu manuskriptu ze sbírek chebského muzea z počátku 16. stol. V průběhu besedy žáci využijí pracovní sešit. Součástí programu je i návštěva muzejní knihovny.

Dílna středověkého písaře
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Klíčové kompetence: kompetence k učení, občanské a pracovní, k řešení problémů
Klíčová slova: středověk, klášter, skriptorium, písař, opisovač, iluminátor, manuskript, pergamen, iluminace, středověké písmo, písařské náčiní
Výstupy: Žák se seznámí s prací opisovačů a iluminátorů ve středověkých skriptoriích, vyzkouší si psaní husím brkem, vytvoří si vlastní iniciálu, prolistuje si kopii středověkého manuskriptu, navštíví knihovnu muzea
Cílová skupina: ZŠ, SŠ, (program je vždy přizpůsoben věku žáků)
Délka pořadu: 90 minut
Počet žáků: max. 30
Cena programu: 40 Kč,- pedagogický doprovod zdarma
Kontakt: pecarkova@muzeumcheb.cz

Muzeum Cheb získalo v roce 2018 příspěvek od Ministerstva kultury v rámci programu: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví na projekt: Dílna písaře, jehož cílem bylo zhotovení makety manuskriptu z naší sbírky a pracovního sešitu zejména pro účely naší muzejní pedagogiky. Zhotovitelem makety je knihař Jiří Fogl se svým pracovním týmem, který již vytvořil např. kopii Ďáblovy kroniky a Žlutického kancionálu. Vazba je dle originálu vyrobena z vepřovice a ozdobena kovovými prvky, stránky tiskla brněnská tiskárna Legia speciální technologií a jsou odolné proti polití, roztržení či ohni.

Pracovní sešit se zaměřuje na písemnictví a činnost skriptorií a děti tématem provází chebský františkán, bratr František. Autorem doprovodných ilustrací je chebský kreslíř Mirek Vostrý.