Muzeum Cheb p.o. Karlovarského kraje se každoročně tradičně podílí nejen na akcích pro širokou veřejnost, ale i na odborných přednáškách a exkurzích pro všechny typy školských zařízení (mateřské školy, základní školy, střední školy, popř. vysoké školy) a různá zájmová sdružení, neziskové organizace apod.

Jedním z našich cílů je podchytit potenciální zájemce o přírodovědnou tématiku. Důležité je ale také zájemcům ukázat, že terénní biologie nejsou jen seznamy druhů či opatření v rámci ochrany přírodních hodnot, ale také dobrodružné hledání zákonitostí a souvislostí s využitím moderních metod z různých oborů lidské činnosti (např. výpočetní technika, statistika, biologie, matematika, zeměpis).