Doprovodná publikace k výstavě

Publikace Ptactvo Chebska je doprovodnou publikací k výstavě „Ptáci se vracejí! …k poctě Františka Lagarde“, která se uskutečnila v Muzeu Cheb od 12. září do 11. listopadu 2013. Nejde však o klasický výstavní katalog. Představuje to nejzajímavější, co o ptactvu na okrese Cheb za uplynulá staletí víme. Kniha obsahuje tři části.

První část je nástinem přírodních poměrů sledovaného území. Nejrozsáhlejší částí je druhá, speciální část, jejímž autorem je ornitolog Dětmar Jäger. Tvoří ji komentáře k více než čtyřiceti vybraným druhům ptáků Chebska. Tyto druhy jsou zároveň bohatě ilustrovány fotografiemi. Speciální část je zakončena přehledem všech 275 druhů ptáků doposud věrohodně zaznamenaných na území okresu Cheb. Třetí část publikace je věnována osobním textům. První z nich představuje františkolázeňského lékaře a nadšeného přírodovědce Antona Aloise Palliardiho (1799–1873). Druhý je vzpomínka Karla Makoně na krajského koordinátora výzkumu a ochrany čápa bílého pro území bývalého Západočeského kraje Stanislava Benedu (1931–2010). Nejrozsáhlejší příspěvek je vzpomínkou na chebského patriota a nadšeného fotografa Františka Lagarde (1928–2011). Publikace je zakončena povídáním Petra Koreluse, autora většiny fotografií v publikaci, s názvem „Fotografujeme ptáky“.

Vydala 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cheb ve spolupráci s Muzeem Cheb, p.o. Karlovarského kraje. Datum vydání: září 2013. Brož. 144 stran. Vydání první. Cena 65 Kč.