Project Description

Zbyněk Černý, Tomáš Dostál, Alena Koudelková:
VZESTUP A PÁD “PRORADNÉ ŠELMY” – ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A CHEB
DER AUFSTIEG UND FALL DER “PERFIDEN BESTIE” – ALBRECHT VON WALLENSTEIN UND EGER

Kniha je věnovaná jedné z klíčových osobností světových dějin první poloviny 17. století. Publikace je rozčleněna do čtyř tématických celků. První dvě kapitoly, věnované přímým kontaktům a vztahům vévody frýdlantského s chebským regionem, završuje zavraždění císařského generalissima ve zdech města Chebu. Následující kapitoly mapují “druhý” život Albrechta z Valdštejna, který sledují především opět ve vztahu k chebskému kraji. Čtenář se detailně seznámí s pozvolna se utvářející genezí valdštejnského mýtu a rovněž s jeho reflexí v chebském kulturně-společenském prostředí v širokém časovém období sahajícím od 18. století až do konce třicátých let století dvacátého. K nepřehlédnutelným a mimořádně cenným přednostem publikace patří také rozsáhlá a z části dosud neznámá obrazová příloha. Knihu samozřejmě doplňuje nezbytný poznámkový aparát a bohatý seznam použitých archivních pramenů a literatury.

Vydavatel: Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., Místo vydání: Cheb. Vydání první, brož., 106 str., rozsáhlá obrazová příloha, 100 Kč + poštovné, český a německý jazyk. Náklad 1500 ks.