Project Description

LUBY/SCHÖNBACH

Publikaci k 700. výročí povýšení Lubů na město vydalo Město Luby s Muzeem Cheb. Autory jednotlivých kapitol jsou odborní pracovníci Muzea Cheb (Mgr. Michaela Bäumlová a Mgr. Michal Beránek), Státního oblastního archivu v Plzni (PhDr. Karel Řeháček) a Státního okresního archivu Cheb (Mgr. Karel Halla, Mgr. Hana Knetlová a PhDr. Jana Krtičková, PhD.), předmluvu napsal starosta města ing. Vladimír Vorm a krátké kalendárium k nejnovějším dějinám lubský kronikář Tomáš Lenc. Kniha je česko-německá a má 389 stran.
Cena: 500 kč