Project Description

editoři: Jiří Brabec a Jiří Velebil
KVĚTENA SOOSU A OKOLÍ

Kniha přináší na 424 stranách křídového papíru informace o současnosti i historii květeny Soosu a okolí a několik dalších doprovodných textů. Obsahuje více než 210 barevných fotografií rostlin vyskytujících se ve sledovaném území a dalších více než 35 fotografií dokumentující krajinu, geologické jevy či zvířenu Soosu a okolí. Publikace je první samostatně vydanou květenou Soosu, jednoho z nejnavštěvovanějších míst přírody západních Čech.

Publikaci vydala: 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb za finanční podpory města Chebu, Karlovarského kraje a Národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s. p.
Cena: 290 Kč (brožované vydání) nebo 380 Kč (pevná knižní vazba).