Project Description

PŘÍRODNÍ FENOMÉNY A ZAJÍMAVOSTI ZÁPADNÍCH ČECH

– VYPRODÁNO !
Publikace přírodní fenomény je souborem sedmi statí, které se věnují vybraným geologických, ekologickým, botanickým a zoologickým fenoménům nejzápadnějších Čech. Cílem publikace bylo přehledně a srozumitelně popsat čím jsou tyto fenomény výjimečné, přiblížit způsoby jejich studia, seznámit s dosavadním stavem poznání daných jevů a ukázat místa, kde se s nimi v rámci západních Čech můžeme setkat. Autoři jednotlivých příspěvků, regionální či republikový odborníci na danou problematiku, přináší podrobné informace o klíčových místech historie Chebské pánve (Petr Rojík), Mnichovských hadcích (Přemysl Tájek), fenoménu starých svědeckých stromů na místech zaniklých obcí (Jaroslav Michálek), vzácném pastevním druhu hořečku drsném Sturmově (Jiří Brabec), populacích celoevropsky chráněného hnědáska chrastavcového (Kamil Zimmerman, Vladimír Hula, Zdeněk Fric & Martin Konvička), nejzápadnější lokalitě sysla obecného v Evropě (Jan Matějů & Petra Schnitzerová) a životě západočeských populací bobra evropského (Petra Cehláriková). Všechny články obsahují zasazení daného fenoménu do evropského kontextu a bohatou fotografickou dokumentaci jednotlivých jevů, biotopů, rostlin a živočichů.

Vydalo: občanské sdružení Mezi lesy, Prostiboř, ve spolupráci s Muzeem Cheb, p.o. Karlovarského kraje. Rok vydání: 2010. Brož. 128 str. Vydání první. Cena: 60 Kč.