Project Description

Eva Dittertová, Václav Malovický:
KUCHYNĚ STARÉHO CHEBU

– VYPRODÁNO!
První česky psaná kuchařka starého Chebu a Chebska obsahuje více než 300 původních receptů, sesbíraných ze starých místních novin, od kuchařek a Chebanů žijících Bavorsku. Čtenář zde nalezne mimo jiné také pasáže věnované chebským hospodám, kavárnám, pivovarům, svátkům a svátečním jídlům atd. Staré texty jsou prokládány i recepty od současných obyvatel Chebska.

Vydalo: Nakladatelství MMM, Makovského 1223, 163 01 Praha-Řepy roku 2007. Sazba a technická redakce: Art D – grafický ateliér Černý, s. r. o. Tisk: Tiskárna Finidr, s. r. o., Český Těšín. Cena: 199 Kč.