Project Description

Mgr. Zbyněk Černý, PhDr. Tomáš Dostál:
BOLEST V KAMENI. POMNÍKY PADLÝM V I. SVĚTOVÉ VÁLCE

Dvojjazyčná publikace přináší po odborné stránce velmi erudovaný text vzniklý na základě důkladné heuristické přípravy a podrobného archivního výzkumu. Mapuje historii vojenských pěších útvarů, jejichž posádkovým městem bylo v období první světové války město Cheb. Dějiny těchto jednotek sleduje od jejich vzniku až do skončení první globálního konfliktu. Hlavní část knihy je ovšem věnována němým svědkům dávných tragických událostí – pomníkům připomínajícím tisíce padlých vojáků pocházejících z doplňovacího obvodu výše zmíněných jednotek, do něhož spadala podstatná část severozápadních Čech. Publikace je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.

Vydalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., muzeum Cheb ve spolupráci s Muzeem Smrčin ve Wunsiedlu a za finanční spoluúčasti EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG III. A CZ.04.4.82/4.3.01.1/0424. Text: Zbyněk Černý, Tomáš Dostál, Překlad: Markus Pape. 1. vydání, náklad: 700 ks, 150,- Kč.