Project Description

KNEDLÍK – KLOSS – KNÖDEL ANEB KNEDLÍKOVÉ NEBE
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A RECEPTŮ

Dvojjazyčná obrazová publikace vznikla jako doprovodný text ke stejnojmenné výstavě pořádané v chebském muzeu. V několika kapitolách fundovaně shrnuje historii výroby knedlíků nejen v českých, ale i německých zemích, zabývá se krajovými odlišnostmi ve výrobě knedlíků, jejich ohromnou variabilitou (“jiný kraj – jiný knedlík”). Dále nabízí historický exkurs do pověstí, písní a říkadel, které mají společné téma – knedlík. Čtenář se mimo jiné dozví o největších výrobcích knedlíků v době současné i minulé a v neposlední řadě zejména ženy jistě ocení závěrečnou část, obsahující mnoho “knedlíkových”receptů, tradičních i méně tradičních, děděné v českých i německých rodinách po několik generací. Sborník přináší mimo jiné také podněty k zamyšlení nad společným i rozdílným charakterem tohoto oblíbeného jídla, které zdomácnělo nejen v Čechách či Bavorsku ale i ostatních německy mluvících zemích.

Vydalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, p. o., Cheb 2009. První vydání, brož., 150 stran, bohatá obrazová příloha, český a německý text. Náklad: 1000 ks. Cena: 190 Kč.