Project Description

František Kubů:
ŠTAUFSKÁ MINISTERIALITA NA CHEBSKU

Zhodnocením pramenů a literatury načrtl autor u nás první ucelený obraz vývoje štaufské ministeriality, která v období bezprostřední vlády štaufského rodu na Chebsku (1146-1266) určovala osudy i tvářnost tohoto území, přetvářela je podle štaufských představ na nový typ panovnické domény a spolu s ministerialitou sousedních území tak budovala souvislý komplex štaufských držav na středovýchodním pomezí Říše. Publikace obsahuje podrobný katalog chebských ministeriálních rodů, příslušné rejstříky, seznamy pramenů a literatury a obrazovou přílohu s chebskými ministeriálními sídly tak, jak vypadaly dříve a jak některé vypadají dnes.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1997. Brož., 128 str. včetně příloh: kresby, fotografie, mapy; 100 Kč + poštovné.