Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 30/2022

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.30STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Michaela Bäumlová:
  OBLÉHÁNÍ CHEBU ŠVÉDSKOU ARMÁDOU ROKU 1647.
 • Kateřina Švajdlerová:
  NÁKUPNÍ SEZNAM POŘÍZENÝ VINCENCEM KRAMÁŘEM PŘI NÁVŠTĚVĚ SBÍRKY ARTHURA MAIERA.
 • Karel Řeháček:
  VE SLUŽBÁCH IDEOLOGIÍ. NĚMECKÉ ŠKOLSTVÍ NA KARLOVARSKU V LETECH 1918–1945.

Přírodovědné:

 • Vít Zavadil – Jan Matějů:
  K AKTUÁLNÍMU VÝSKYTU ČOLKA HRANATÉHO (LISSOTRITON HELVETICUS) NA KRASLICKU.
 • Přemysl Tájek – Pavla Tájková:
  LIBOCKÉ MOKŘADY – VÝZNAMNÁ LOKALITA VÁŽEK A OBOJŽIVELNÍKŮ.
 • Pavla Tájková – Přemysl Tájek – Tomáš Fiala:
  RYBNÍČKY U KAPLIČKY – SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ DVOULETÉHO BIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU.

RECENZE A ANOTACE:

 • Michaela Hrubá – Jan Royt – Táňa Šimková – Marcela Zemanová – Kristina Kaiserová –Petr Karlíček – Zdena Kolečková – Martin Kolář:
  HISTORIE A PAMÁTKY KRUŠNOHOŘÍ (I.). HORNÍ MĚSTA ČESKÉHO KRUŠNOHOŘÍ V RANÉM NOVOVĚKU A JEJICH STOPA V KULTURNÍCH DĚJINÁCH. LIDÉ, MÍSTA A PŘÍBĚHY KRUŠNOHOŘÍ (II).
  recenzent: Jakub Pátek
 • Jan Eigner – Filip Prekop:
  TAŠOVICE 1 A 2. DVĚ POZDNĚ PALEOLITICKÉ A MEZOLITICKÉ LOKALITY NA KARLOVARSKU.
  recenzent: Katarína Kapustka
 • Lubomír Zeman – Jan Konůpek (eds.):
  HEIMATSTIL. ARCHITEKTURA VE SLUŽBÁCH VLASTI A NÁRODA. SPECIFICKÉ RYSY ARCHITEKTURY V ČESKO-NĚMECKÉM POHRANIČÍ.
  recenzent: Miloš Hořejš
 • Marcel Fišer:
  GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU 1962–2022.
  recenzent: Božena Vachudová
 • Milan Řípa:
  RONALD RICHTER. TERMOJADERNÁ FÚZE PRVNÍ NA SVĚTĚ. SOKOLOV 1936.
  recenzent: Jan Mlynář
 • Milan Gebouský:
  DRAHÉ KAMENY KARLOVARSKÉHO KRAJE.
  recenzent: Petr Bogusch

NEKROLOG:

 • Stanislav Wieser:
  VZPOMÍNÁNÍ NA STANISLAVA BURACHOVIČE A JEHO PUBLIKAČNÍ DÍLO.

 

Vydalo Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Jiří Brabec
Výkonný redaktor: Michaela Bäumlová, Alena Koudelková, Lukáš Smola
Redakční rada: Jaromír Bartoš, Michal Beránek, Marcel Fišer, Karel Halla, Jan Matějů,
Jan Nedvěd, Štěpán Karel Odstrčil, Michael Rund
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2022