Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 26/2018

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.26STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Jakub Krček:
  Historie budovy (vrchního) horního úřadu v Horním Slavkově. Příběh památky, která zůstala zapomenuta.
 • Jana Kolouchová:
  Chebský pomník císaře Josefa II. a jeho pozoruhodný příběh.
 • Michaela Bäumlová:
  A jedra håut sa Håimat gern. Kamna pro chebské národopisné muzeum.
 • Veronika Plachá – Jan Nedvěd:
  Vojska Varšavské smlouvy na Sokolovsku.

Přírodovědné:

 • Vít Zavadil – Jan Matějů:
  K aktuálnímu výskytu čolka hranatého (Lissotriton helveticus) na Kraslicku.
 • Přemysl Tájek – Pavla Tájková:
  Libocké mokřady – významná lokalita vážek a obojživelníků.
 • Pavla Tájková – Přemysl Tájek – Tomáš Fiala:
  Rybníčky U Kapličky – shrnutí výsledků dvouletého biologického průzkumu.

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Lukáš Svoboda
  Židé v obci Luka.
 • Jaroslav Fiala:
  Mládežnický dechový orchestr a Mezinárodní festival mládežnických orchestrů FIJO v Chebu.

RECENZE:

 • Vladimír Bružeňák – Josef Macke
  Morový rok : Kronika Tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku.
  1. Díl , Sokolovsko
  Morový rok : Kronika Tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku.
  2. Díl , Karlovarsko
  recenzent: Pavel Andrš
 • Gil Hüttenmeister – Lukáš Svoboda:
  Židovský hřbitov Drmoul (Jüdischer Friedhof Dürrmaul).
  recenzent: Daniel Polakovič


Vydalo Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje.

Vedoucí redaktor: Jiří Brabec
Výkonný redaktor: Michaela Bäumlová, Alena Koudelková, Lukáš Smola
Redakční rada: Jaromír Bartoš, Michal Beránek, Karel Halla, Jan Matějů, Jan Nedvěd,
Štěpán Karel Odstrčil, Michael Rund
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2018