Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 27/2019

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č. 27STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Pavel Zavadil:
  PATER PAVEL KLEIN SJ (1652–1717): TALENTOVANÝ CHEBAN, KTERÝ OBOHATIL FILIPÍNY
 • Filip Paulus – Šárka Steinová:
  TRANSLOKAČNÍ PLÁNY ŽIDOVSKÝCH OBYDLÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI Z ROKU 1727
 • Michaela Bäumlová:
  GINDELYHO NÁRODOPISNÁ KOLEKCE VE SBÍRCE MUZEA CHEB
 • Karel Řeháček:
  NĚMEČTÍ ANTIFAŠISTÉ NA KARLOVARSKU V LETECH 1938–1948

Přírodovědné:

 • Petr Mudra:
  ROZŠÍŘENÍ TUČNICE OBECNÉ (PINGUICULA VULGARIS L.) V ČESKÉM LESE – MINULOST VERSUS SOUČASNOST
 • Přemysl Tájek:
  FLÓRA A VEGETACE NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY UPOLÍNOVÁ LOUKA POD KŘÍŽKY A VÝVOJ VEGETACE BĚHEM UPLYNULÉHO ČTVRTSTOLETÍ

PERSONÁLIE:

 • Michaela Bäumlová:
  DR. MIRA MLADĚJOVSKÁ (1899–1969)
 • „Jsem vděčný, že jsem to mohl prožít“
  VZPOMÍNKY BISKUPA FRANTIŠKA RADKOVSKÉHO

RECENZE:

 • Jan Hasil:
  CHEBSKO V RANÉM STŘEDOVĚKU. ARCHEOLOGIE STŘEDOEVROPSKÉHO REGIONU V 7.–12. STOLETÍ
  recenzent: Naďa Profantová
 • Lukáš Svoboda:
  KŘIŠŤÁLOVÁ NOC A HISTORIE ŽIDŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI
  recenzent: Jitka Mlsová Chmelíková
 • Romana Beranová – Vladimír Bružeňák – Tomáš Kárník – Josef Macke – Jaroslav Vyčichlo:
  STOPY VELKÉ VÁLKY. POMNÍKY I. SVĚTOVÉ VÁLKY A ZAJATECKÉ TÁBORY NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO KARLOVARSKÉHO KRAJE
  recenzent: Tomáš Dostál
 • Klára Pinerová (ed.):
  JÁCHYMOV. JEVIŠTĚ BOUŘLIVÉHO STOLETÍ
  recenzent: Jiří Myroniuk
 • Jan Nedvěd:
  NESKLONÍME HLAVY. UDÁLOSTI ROKU 1968 V KARLOVÝCH VARECH
  recenzent: Petr Cais
 • Miloš Holub – Jan Matějů:
  RYBY A MIHULE KARLOVARSKÉHO KRAJE
  recenzent: Zuzana Musilová
 • Pavla Tájková – Přemysl Tájek [eds]:
  DENNÍ MOTÝLI A VÁŽKY MARIÁNSKOLÁZEŇSKA
  recenzent: Petr Jiskra
 • Jiří Brabec – Jiří Velebil [eds]:
  KVĚTENA SOOSU A OKOLÍ
  recenzent: Vladimír Melichar
  Recenze vyšla také v časopise Živa 6/2019, str. CLXX

Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Jiří Brabec
Výkonný redaktor: Michaela Bäumlová, Alena Koudelková, Lukáš Smola
Redakční rada: Jaromír Bartoš, Michal Beránek, Karel Halla, Jan Matějů, Jan Nedvěd, Štěpán Karel Odstrčil, Michael Rund
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2019
Tisk: HB PRINT, s. r. o., Cheb
ISBN 978-80-88310-02-0
ISSN 1803-6066