Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 23/2015

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.23STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Štěpán Karel Odstrčil:
  Politická krajina historického Chebska 1897–1907: Regionální příspěvek k politickým dějinám Němců v Předlitavsku.
 • Zbyněk Černý:
  “Dobré světlo” – vývoj fotografie v Chebu mezi lety 1849–1945.
 • Lubomír Zeman – Jana Konůpková Horváthová – Jan Konůpek – Zbyněk Černý – Jan Hanzlík:
  Heimatstil v severozápadních Čechách.

Přírodovědné:

 • Přemysl Tájek – Zdeněk Janovský – Anna Lampei Bucharová:
  Flóra a vegetace národní památky Křížky a vývoj vegetace během uplynulého desetiletí.
 • Wolfgang Dietrich:
  Beitrag zur Kenntnis von Insekten und tierischen Gallen am Südhang des Klínovec mit Schwerpunkt der beiden Moore Špitlova louka und Klínovecká louka.
 • Vít Zavadil – Radka Musilová:
  Nové nálezy užovky stromové (Zamenis longissimus) v Karlovarském kraji.
 • Pavel Řepa:
  Ptačí hnízdní synuzie listnatých a smíšených lesních porostů v CHKO Slavkovský les.

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Lubomír Zeman – Daniela Prekop Staňková:
  “Krušnohorská” okna. Specifický typ okenních výplní na české i saské straně Krušných hor jako jeden z příkladů přenosu zkušeností přes hranice regionů a států.
 • Albin Buchholz:
  Zur Erstaufführung von Robert Schumanns Oratorium “Das Paradies und die Peri” in Asch, 1924.
 • Vladimír Vrabec – Michal Andreas:
  Rekonstrukce parkové krajiny versus ochrana fauny – metodické postupy a hledání kompromisu.

RECENZE:

 • Jaroslav Michálek:
  Památné stromy Karlovarského kraje.
 • Jan Matějů – Vít Zavadil – Přemysl Tájek – Radka Musilová – Vladimír Melichar:
  Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje.
 • Vojtěch Kessler – Martin Klement:
  Vytoužená, nepochopená, zapomenutá. Jahnova mohyla u Chebu.

ANOTACE:

 • Michal Beránek (ed.):
  Poklady Chebska – Schätze des Egerlandes.

Za finanční podpory Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý. Výkonný redaktor: Alena Koudelková. Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Roman Procházka, Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund, Lukáš Smola. Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram. Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů. Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha. Vydání první, 2015.