Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 22/2014

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.22STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Jiří Pešta:
  Několik poznámek k historii vaření chebské medoviny.
 • Diana Řeháčková:
  Jáchymovské radium a jeho výroba v 1. polovině 20. století.

Přírodovědné:

 • Táňa Štechová – Eva Holá – Jiří Košnar – Eliška Vicherová:
  Bryoflóra Novodomského rašeliniště.
 • Přemysl Tájek:
  Tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) v CHKO Slavkovský les – výskyt,stanovištní nároky a ochrana.
 • Jiří Velebil – Jiří Brabec:
  Květena Plesné a okolí.
 • Pavel Řepa:
  Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech.

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Jiří Hejkal – Jaroslav Michálek – Jan Sychra – Pavel Bezděčka – Daniel Dvořák – Igor Malenovský – Vladimír Melichar – Petr Uhlík:
  Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka.
 • Tomáš Velička:
  Lantkrabata z Leuchtenberka v politice lucemburských králů a jejich lenní knihy s ohledem na majetky na Chebsku a Loketsku.
 • Lubomír Zeman:
  Urbanismus Františkových Lázní a Mariánských Lázní. Koncepce, kompozice a vlivy v počátečním vývoji lázeňských měst.
 • Petr Beran:
  Práce žen v sokolovském revíru.
 • Karel Řeháček:
  Ada Lessingová a Československo. Dovětek k případu prof. Theodora Lessinga.
 • Albin Buchholz:
  Die Liederbücher des Turnvereins Asch. Studie zur Musikgeschichte der Stadt Asch.

RECENZE:

 • Zbyněk Černý:
  Eliáš Dollhopf – barokní malíř západních Čech.

NEKROLOGY:

PhDr. Evžen Plesl. CSc.


Za finanční podpory Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý. Výkonný redaktor: Alena Koudelková. Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Roman Procházka, Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund, Lukáš Smola. Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram. Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů. Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha. Vydání první, 2014.