Project Description

Jitka Chmelíková:
OSVOBOZENÍ-LIBERATION-CHEB 1945

– VYPRODÁNO !
Publikace sleduje široké časové období sahající od předválečných let až téměř do současnosti. Hlavní pozornost je však věnována událostem druhé světové války na Chebsku a době těsně poválečné.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Spolkem přátel starého Chebu a Státním okresním archivem v Chebu. Brož., 134 str., 150 Kč, český a anglický jazyk. Náklad 700 ks.