Project Description

VANDROVNÍ SEŠIT PO GOETHOVÝCH STOPÁCH NA CHEBSKU A OKOLÍ

Představuje místa, která J. W. Goethe navštívil během svých lázeňských pobytů. Vedle známých míst jsou zde uvedena i ta, která jsou dnes téměř zapomenuta, a nepatří proto k vyhledávaným turistickým cílům, ačkoli stojí za vidění. V této cestovní skládačce nejde jen o pouhý výčet básníkových pobytů či zastavení, ale o inspirativní výběr zajímavostí, které je možno v daném místě navštívit.

Vydalo Krajské muzeum Cheb jako doprovodný materiál k výstavě J. W. Goethe a Čechy (2004). Partnerem Krajského muzea Cheb v tomto projektu je Muzeum Smrčin ve Wunsiedlu. Vydáno s finanční podporou EU CBC Phare 2001 CZ 0112/06/01/0073 a Města Chebu. Skládačka, česko-německý text, 10, – Kč + poštovné.