Project Description

Michaela Bäumlová – Zbyněk Černý – Marcel Fišer:
OBRAZY CHEBU. IKONOGRAFIE MĚSTA OD NEJSTARŠÍCH VYOBRAZENÍ DO 20. STOLETÍ.
BILDER VON EGER. IKONOGRAFIE DER STADT VON DEN ÄLTESTEN ABBILDUNGEN BIS INS 20. JAHRHUNDERT.

– POUZE NĚMECKÁ MUTACE!
Ve dvou samostatných jazykových mutacích vydaná kniha je doprovodnou publikací stejnojmenné výstavy, jež na přelomu let 2015 a 2016 proběhla v prostorách Muzea Cheb a Galerie výtvarného umění v Chebu. Společný projekt obou institucí mapuje architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle profesionálních umělců i amatérů od konce 15. do 2. poloviny 20. století. Výbor z dochovaných grafik, maleb, půdorysných plánů, reliéfů a modelů z tuzemských i zahraničních sbírek dokumentuje proměny celkové podoby města v průběhu staletí a nabízí pomyslný výlet do ulic starého Chebu. Publikace je uspořádána chronologicky od nejstarších vyobrazení po moderní dobu. Vybrané obrazové prameny jsou doplněny popisky identifikujícími zachycené objekty, orientačními plánky označujícími polohu znázorněné městské partie a fotografiemi přinášejícími jejich současný stav, připojeny jsou rovněž biografické črty vybraných umělců.

Vydavatel: Muzeum Cheb a Galerie výtvarného umění v Chebu. Rok vydání: 2015. Vydání: první. Jazykové mutace: česká a německá. Vazba šitá. Počet stran obou jazykových mutací: 240. Prodejní cena obou jazykových mutací: 300,- Kč.