Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 19/2011

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.19STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Pavel Zahradník:
  Stavební dějiny premonstrátského kláštera Teplá (I. část).
 • Zbyněk Černý:
  Elias Dollhopf (1703-1773). Barokní malíř západních Čech.
 • Lubomír Zeman:
  Slavní architekti a stavitelé v Lázních Kyselka aneb Hvězdné nebe nad Kyselkou.
 • Simona Marková:
  Architektura Chebu v letech 1918-1945.
 • Karel Řeháček:
  Osidlovací úřad a Fond národní obnovy v Karlových Varech v letech 1945-1950.

Přírodovědné:

 • Ondřej Peksa:
  Lišejníky národní přírodní památky Křížky.
 • Wolfgang Dietrich:
  Tagfalterbeobachtungen in den Krušné hory (Erzgebirge).
 • Michal Šén – Jiří Suda:
  Příspěvek k problematice určení pramene Kosového potoka.
 • Pavel Řepa:
  Měkkozobí (Columbiformes) Tachovska.

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Filip Prekop – Michaela Králíková – Vendulka Otavská – Kateřina Postránecká – Erika Průchová:
  Nález neznámého jedince pohřbeného v kostele Nejsvětější Trojice ve Valči.
 • Manfred Knedlik:
  “Ein Christlich sehnen nach solcher Kunst . . .” Clemens Stephani und seine Lobrede auf den geistlichen Liedgesang.
 • Milan Augustin:
  Skála kněžen v Karlových Varech.
 • František Bártík:
  Zemřelí ve výkonu trestu ve slavkovské oblasti těžby uranové rudy (1949-1955).
 • Pavel Růžek – Libor Schröpfer:
  Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách.

RECENZE A ANOTACE:

 • Jiří Brabec (ed.), Petra Cehláriková, Zdeněk Fric, Vladimír Hula, Martin Konvička, Jan Matějů, Jaroslav Michálek, Petr Rojík, Petra Schnitzerová, Přemysl Tájek & Kamil Zimmermann:
  Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, Cheb 2010.
 • Karel Řeháček :
  Němci na Karlovarsku v letech 1945-1948, Plzeň 2011.
 • Petr David a Vladimír Soukup:
  Velká turistická encyklopedie. Karlovarský kraj, Praha 2010.
 • Historie Sokolovska
  Královské Poříčí 2010.
 • František Hromada:
  Historie chebského divadelního života 1410-2011, Cheb 2011.

Za finanční podpory Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského Kraje, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti. Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý. Výkonný redaktor: Alena Koudelková. Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Karel Halla, Jan Matějů, Jan Nedvěd, Michael Rund, Lukáš Smola. Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram. Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů. Grafická úprava: Eva Rundová, Grafický ateliér Ateva, Praha. Vydání první, 2011. Náklad 300 výtisků.