Project Description

Jitka Chmelíková:
OSUDY CHEBSKÝCH ŽIDŮ

– VYPRODÁNO !
Autorka se věnuje dějinám židovského obyvatelstva v Chebu a zaměřuje se na dosud v regionální literatuře nijak komplexně nepostižené období vymezené 2. polovinou 19. století na jedné straně a současností na straně druhé. Jádro tvoří 9 kapitol věnovaných dějinám této komunity. Význačným přínosem je závěrečná kapitola, která v abecedním přehledu uvádí významné osobnosti židovského původu, které pocházely nebo působily v Chebu. Celá kniha je doplněna obsáhlým poznámkovým aparátem a přináší rovněž bohatou dokumentační přílohu, jejíž těžiště spočívá ve fotografickém materiálu.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2000. Brož., 148 str., 101 obr., 150 Kč + poštovné.