Project Description

Iva Votroubková:
JAK SE DŘÍVE HOSPODAŘILO 
WIE FRÜHER GEWIRTSCHAFTET WURDE

– VYPRODÁNO !
Katalog stejnojmenné výstavy (2003). Česko-německá verze: překlad Dr. Ralf Heimrath, Mgr. Václav Mls. Katalogový soupis 125 vybraných sbírkových předmětů, doplněný 20 černobílými fotografiemi. Úvod katalogu je věnován Chebskému hrázděnému statku, který je určujícím znakem lidové architektury na Chebsku. Další část se zabývá zemědělstvím na Chebsku. Stěžejní část katalogu je věnována sbírce hospodářského nářadí ve fondech Chebského muzea, jejímu vzniku, rozdělení a katalogovému popisu. Katalog byl vydán s finanční podporou EU a Města Chebu.

Vydalo Chebské muzeum ve spolupráci s Hornofalckým muzeem v přírodě v Neusath-Perschenu, Cheb 2002. Brož., 99 str., 30,- Kč + poštovné.