Project Description

Josef Hájek:
KAREL SIEGL – SEZNAM MAJITELŮ MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ V CHEBU

– VYPRODÁNO !
Purkmistři města Chebu v letech 1282 – 1926 a členové městské rady v letech 1384 – 1777. Věnováno památce stopadesátého výročí narození historika, archiváře a muzejníka JUDr. Karla Siegla. Uspořádal Mgr. Josef Hájek, překlad Mgr. Hana Šebestová.

Vydalo Chebské muzeum a Státní okresní archiv v Chebu, Cheb 2001. Brož., 153 str., 70,-Kč + poštovné.