Project Description

Irena Michaláková:
BIBLIOGRAFIE DIPLOMOVÝCH PRACÍ I

Regionálně zaměřené diplomové práce studentů českých vysokých škol. 237 hesel, seznam škol, ze kterých uvedené práce pocházejí, místopisný a věcný rejstřík, osobnosti a seznam zkratek.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2001. Brož., 24 str., 30 Kč + poštovné.