Project Description

Irena Michaláková:
BIBLIOGRAFIE CHEBSKO 1945 – 1948

Publikace obsahuje 1605 hesel, seznam regionálních periodik, věcný rejstřík, rejstřík autorů, místopisný rejstřík, rejstřík osobností, seznam zkratek a seznam excerpovaných periodik.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2001. Brož., 112 stran, 50 Kč + poštovné.