Project Description

Jaromír Boháč, Josef Janáček a František Kubů:
ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A CHEB
ALBRECHT VON WALLENSTEIN UND EGER

Publikace je věnovaná jedné z nejvýznamnějších osobností první poloviny 17. století. Kniha je rozdělena do tří tématických celků. V první části je stručně rekapitulován život tohoto velkého vojevůdce, další dvě části se již přímo zabývají vztahem Albrechta z Valdštejna k Chebu a chebskému regionu. Hlavní pozornost je upřena na dramatické období třicetileté války.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu, Cheb/Eger 2005. Druhé doplněné vydání, brož., 135 str., bohatá obrazová příloha, 60 Kč, český a německý jazyk. Náklad 3000 ks.