Project Description

Sborník muzea Karlovarského kraje 21/2013

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.21STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Jan Hasil:
  Historické Chebsko – uměle zkonstruovaný region?
 • Michaela Bäumlová:
  Případ neuvěřitelný, jakož i po staletí neslýchaný. Vražda spáchaná v tepelském klášteře roku 1503.
 • Lubomír Zeman:
  Komponovaná krajina Valečska. Barokní makrokosmos a mikrokosmos transformovaný v přírodně krajinářský okrasný statek.
 • Jana Kolouchová:
  “Již nedlouho otevřen bude.” Jednání o zrušení starého a otevření nového chebského hřbitova.
 • Jan Kilián:
  Valdštejnský historik a sběratel Hermann Hallwich.
 • Karel Řeháček:
  Poválečné osudy řeholnic Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Chebu.
 • Jan Nedvěd:
  Okresní konference KSČ v Karlových Varech 16. – 18. 3. 1968.

Přírodovědné:

 • Klára Kabátová – Jaroslav Rydlo:
  Vodní makrofyta na Soosu.
 • Jan Rydlo – Jaroslav Rydlo:
  Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem.
 • Jiří Vávra:
  Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v Národní přírodní rezervaci Soos u Františkových Lázní.

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Albin Buchholz:
  Das Ascher Ländchen – eine wenig bekannte Orgellandschaft.
 • Karel Foud – Stanislav Plešmíd:
  Dveře jako slohový prvek roubených sýpek na Plzeňsku, Domažlicku, Klatovsku a Chebsku. Příspěvek k poznání historického stavebního fondu českého západu.
 • Lubomír Zeman:
  Dům Rafael čp. 23 v Karlových Varech. Pozapomenutá realizace ateliéru Fellner a Helmer.

RECENZE A ANOTACE:

 • Kamil Boldán – Jindřich Marek (edd.):
  Libri Catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku.
 • Dětmar Jäger, Jiří Brabec (edd.), Petr Korelus, Alena Lagardeová, Karel Makoň:
  Ptactvo Chebska.
 • Diana Řeháčková:
  Jáchymovské Lázně v minulosti a přítomnosti.
 • Alžběta Kratochvílová – Tomáš Karel (edd.):
  Proměny montánní krajiny Krušnohoří.

Za finanční podpory Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Vedoucí redaktor: Zbyněk Černý. Výkonný redaktor: Alena Koudelková. Redakční rada: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Roman Procházka, Jan Matějů, Jan Nedvěd, Karel Halla, Michael Rund, Lukáš Smola. Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram. Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů. Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha. Vydání první, 2012.