Project Description

Iva Votroubková:
CHEBSKÝ LIDOVÝ NÁBYTEK
Katalog sbírky Chebského muzea.

Katalog představuje rozsáhlý soubor malovaného lidového nábytku ve sbírkách Chebského muzea. Podává výklad o konstrukční stavbě nábytku a užívaných výzdobných motivech. Nastiňuje problematiku sbírky a v katalogových popisech představuje 237 kusů sbírkových předmětů. Součástí katalogu je rovněž soupis restaurovaného lidového nábytku, typologický a chronologický třídník této sbírky a početní zhodnocení sbírky. Text katalogu je doplněn 25 barevnými fotografiemi a soupisem literatury. Úvodní text katalogu je přeložen do anglického a německého jazyka.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1999. Brož., 120 str., 100 Kč + poštovné.