Project Description

Zbyněk Černý:
CHEB V DOBĚ SECESE (1898 – 1914)

– VYPRODÁNO!
Výstavní katalog Cheb v době secese (1898 – 1914) je součástí stejnojmenné výstavy pořádané v Krajském muzeu Cheb. Text se zaměřuje na architektonický vývoj města Chebu na přelomu 19. a 20. století a na recepci secese v chebském výtvarném umění. Na širším pozadí seznamuje katalog čtenáře s urbanistickými a regulačními plány konce 19. století, s bytovou otázkou a bytovými standardy v tehdejším Chebu, ale zejména se secesní architekturou v Chebu. Zajímavým nájemným domům, vilám a veřejným budovám se vůbec poprvé dostává důkladného popisu s uvedením data výstavby, se jménem stavebníka a stavitele. V části věnované výtvarnému umění se text zaměřuje především na recepci secese v chebském prostředí, tedy v malém provinčním městě. Vedle sochařské práce zhmotněné v pomníkové produkci se katalog zabývá také úpadkem a rozvojem uměleckého řemesla a pokusům o zřízení uměleckoprůmyslového muzea v Chebu.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci s Muzeem Smrčin ve Wunsiedlu a byl realizovaán za finanční podpory EU Phare CBC Program CZ 2003/005-095.03.01.0034 a Města Chebu. Brož., 135 str., bohatá obrazová příloha, 120 Kč, český a německý jazyk. Náklad 400 ks.