Zobrazit článek ve formátu [pdf] …

Česká botanická společnost vyhlašuje počínaje letoškem Rostlinu roku. Letos se jí stal vstavač kukačka (Orchis morio), v současné době správněji rudohlávek kukačka (Anacamptis morio).  Výběr nebyl náhodný, kukačka byla v minulosti jednou z našich nejhojnějších orchidejí. Bohužel přesný rozsah historického rozšíření nebudeme již nikdy znát. S jistotou ale víme, že v průběhu 19. století a počátkem 20. století byla kukačka udávána roztroušeně až hojně téměř z celého našeho státu. K radikálnímu úbytku počtu a velikosti populací začalo docházet v druhé polovině 20. století zejména v důsledku změn ve způsobu obhospodařování krajiny. Současné lokality vstavače kukačky tak představují jen nepatrný zlomek dřívějšího rozšíření. 

A jak to vypadá v naší oblasti? Nejzápadnější Čechy (Karlovarský kraj, Tachovsko a Domažlicko) nepatří historicky mezi botanicky nejprozkoumanější území. Přesto je v herbářích a literatuře z tohoto území doloženo více než 90 lokalit (Bauer & Walczak 2013, Mudra 2015, Tájek 2020, J. Brabec – nepublikované excerpce). Je velmi pravděpodobné, že jich bylo mnohonásobně více. V posledních deseti letech se podařilo kukačky nalézt jen na 22 lokalitách této oblasti. Chebsko ale v současné době hostí tři lokality, které patří mezi dvacet nejbohatších v celé České republice. Všechny současné lokality jsou pravidelně sledovány, ty největší každoročně. Nejznámější lokalitou nejzápadnějších Čech je Komorní hůrka u Chebu. Pravidelně sledována je od roku 1995 a pod 500 kvetoucích kukaček zde za tu dobu bylo napočítáno pouze třikrát. Nejvíce jich kvetlo v roce 2018, celkem 3 883 ex. Druhá lokalita se nachází u Těšova na západních svazích Slavkovského lesa. Pravidelně je sledována posledních 20 let a nejvíce kukaček, celkem 5 840, zde kvetlo v roce 2020. Poslední bohatá populace západních Čech a zároveň zřejmě třetí nejbohatší v ČR se nachází na severním úpatí Dyleňského lesa. Pro odbornou veřejnost byla objevena botaniky z CHKO Slavkovský les v dubnu 2020, kdy zde na dvou hektarech kvetlo neuvěřitelných 8 597 kukaček (Tájek 2020).

Více se o rostlině roku 2021 můžete dočíst v popularizačním článku časopisu
Botanika (Härtel et al. 2021)…

V Karlovarském kraji je možné navštívit lokalitu vstavače kukačky v jámě Komorní hůrky u Chebu. V roce 2021 zde vstavače pokvetou později. Optimální doba bude zřejmě až kolem 15. května. Prosím ale, choďte opatrně, bedlivě se dívejte pod nohy. Vyrůstající vstavače jsou velmi malé a mnoho se jich každoročně zničí neopatrným chozením…

Jáma Komorní hůrky u Chebu hostí bohatou populaci vstavače kukačky. Foto J. Brabec, 2. 5. 2018.

Bíle kvetoucí vstavač kukačka na Komorní hůrce u Chebu. Foto J. Brabec, 2. 5. 2018.

Porost různých barevných forem vstavače kukačky na Těšovských pastvinách. Foto J. Brabec, 28. 4. 2020.

Použité zdroje:

  • Bauer P. & Walczak C. (2013): Orchis morio. – In: Müller F. & Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 157–166.
  • Härtel H., Bauer P., Brabec J., Gillová L., Jongepierová I. & Štech M. (2021): Rostlina roku: vstavač kukačka. – Botanika 2021/1: 21–25.
  • Jersáková J. & Průša D. (2021): Rostlina roku 2021 rudohlávek kukačka. – Živa (v tisku).
  • Mudra P. (2015): Mapování a zhodnocení stavu populace vstavače kukačky (Orchis morio L.) na Tachovsku a Domažlicku – Ms., 26 p. [Závěrečná zpráva projektu č. 111506 z programu Biodiverzita; depon in: ÚVR ČSOP Praha a Muzeum Českého lesa v Tachově.]
  • Tájek P. (2020): Jedna z nejpočetnějších populací vstavačů kukaček v ČR se nachází u Paliče. – Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2020: 51–53.

© Muzeum Cheb, text a foto: Jiří Brabec