Zobrazit článek ve formátu [pdf] …

Osívka jarní (Erophila verna) je snad nejběžnější jarní rostlina. Vyskytuje se velmi často, od nížin do hor, na všech otevřených stanovištích na loukách, polích, okolích cest, železnic či ve městech. Často je prvním květem, který se objevuje na volné ploše. Kvete velmi časně z jara. Jde sice o rostlinu malou, nenápadnou, ale často kvete v takovém množství, že si jí zcela jistě všimnete. Třeba mezi dlažebními kostkami na největším chebském náměstí. Z malých bílých květů se vyvíjí plod – typicky tvarovaná podlouhlá až elipsoidní šešulka, podle které se bezpečně pozná, pokud si nejste jisti určením podle typické listové růžice. Nenechte se zmást, rostliny mohou mít od jednoho centimetru a jednoho až dvou kvítků až po dva decimetry.

Bohatý exemplář osívky jarní na výslunné stráňce při silnici Dvorek–Povodí. Foto J. Velebil, 11. 5. 2017.

Rozkvetlý porost osívky jarní na Železné hůrce. Foto J. Brabec, 2. 4. 2019.

Porost plodící osívky jarní na kusé koleji ve Vrázově ulici v Chebu. Foto J. Brabec, 31. 4. 2020.

Použité zdroje:

  • Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech Republic]. Ed. 2. – 1168 p., Academia, Praha.

© Muzeum Cheb, text a foto: Jiří Brabec