Zobrazit článek ve formátu [pdf] …

Posel jara, lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), roste v ČR roztroušeně až vzácně na většině území, většinou v polostinných listnatých nebo smíšených lesích, v polohách s vyšší vzdušnou i půdní vlhkostí. Často také bývá pěstován jako okrasná dřevina v zahradách i veřejných parcích. V nejzápadnějších Čechách je u některých nálezů obtížné odlišit, zda se jedná o pozůstatky pěstování, nebo o původní výskyt. Z Ašska a Chebska je velmi málo údajů a část z nich jsou zjevně pozůstatky z kultur. Více údajů (a z velké části z přirozených stanovišť) je pak z Mariánskolázeňska a okresů Sokolov a Karlovy Vary. Uvítáme každý Váš údaj o výskytu lýkovce v Karlovarském kraji, zejména okresu Cheb (lokalita – ideálně se souřadnicemi, datum, nálezce, dokladová fotografie vítána).

Rozkvetlé lýkovce vonné v lesích nad Prelátovým pramenem v Mariánských Lázních. Foto M. Bäumlová,   31. 3. 2020 a 3. 3. 2021.

Lýkovec jedovatý nad Prelátovým pramenem v Mariánských Lázních. Foto M. Bäumlová, 31. 3. 2020.

Zasněžený lýkovec jedovatý nad Prelátovým pramenem v Mariánských Lázních. Foto M. Bäumlová, 19. 3. 2021.

Použité zdroje:

  • Čvančara A. (1992): Daphne L. – lýkovec. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 352–357, Academia, Praha.
  • Pladias – databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz [cit. 2021-03-28]

© Muzeum Cheb, text: Jiří Brabec, foto: Michaela Bäumlová a Jiří Brabec