Zobrazit článek ve formátu [pdf] …

Vlajkovou rostlinou předjaří a časného jara je na západě Čech vřesovec pleťový (Erica carnea). Vyskytuje se vzácně až ostrůvkovitě v západních a jihozápadních Čechách zhruba od Nejdku po Přeštice, menší enkláva je pak v údolí Vltavy v okolí Vyššího Brodu. Tento stálezelený nízký keřík je velmi dekorativní jak listem, tak květem a je tak oblíbeným druhem zahrad a parků. Přestože je široké veřejnosti vřesovec dobře znám, mapa jeho rozšíření v nejzápadnějších Čechách je stále velmi děravá. Obdivujeme velké porosty na hadcových skalkách Slavkovského lesa, známe některé populace ze Zelené hory u Chebu, od Plesné a Skalné. Vřesovec se ale v lesích (zejména borových) vyskytuje i na mnoha dalších místech. Prosíme, pomozte nám je zmapovat. Vítáme informace i o sebemenších populacích, jednotlivých keřících. Budeme vděčni za každou Vám známou lokalitu (dobře popsanou, ideálně se souřadnicemi, s datem nálezu a nálezcem). Vítána je fotografie, může být i nekvetoucího vřesovce z daného místa. S vřesem obecným (Calluna vulgaris), který roste po celé republice, se vřesovec pleťový plete spíše jen podobným jménem. Vřes kvete na podzim a listy má jen šupinovité, vřesovec kvete zjara a listy má sice krátké, ale čárkovité, jehlicovité.

Rozkvétající vřesovce v NPP Křížky ve Slavkovském lese. Foto P. Uhlík, 23. 2. 2021.

Detail květenství a jehlicovitých listů vřesovce obecného na Zelené hoře u Chebu. Foto J. Pošmura, 1. 4. 2021.

Detail květenství pěstovaného vřesovce obecného na zahrádce v Aši. Foto J. Brabec, 31. 3. 2021.

Bělokvěté vřesovce jsou často pěstovány, setkat se s nimi ale můžeme vzácně i ve volné přírodě. NPP Křížky. Foto P. Uhlík, 23. 2. 2021.

Vřesovec v NPP Křížky ve Slavkovském lese. Foto P. Uhlík, 23. 2. 2021.

Použité zdroje:

  • Pladias – databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz [cit. 2021-03-12]

© Muzeum Cheb, text: Jiří Brabec, foto: Petr Uhlík, Jiří Pošmura a Jiří Brabec