Zobrazit článek ve formátu [pdf] …

Dřín obecný (Cornus mas) je časně zjara kvetoucí rozkladitý keř nebo malý strom. Původní je pouze v nejteplejších oblastech České republiky. To je na jižní až střední Moravě a ve středních až severozápadních Čechách (Český kras, údolí Vltavy a Berounky, Džbán a České středohoří) – viz mapa rozšíření. Západním Čechám nejbližší výskyt považovaný za původní je v oblasti mezi Kadaní a Kláštercem nad Ohří. Dřín byl po staletí vysazován jako ovocný a okrasný strom, a proto se rozšířil i do dalších regionů. Podrobněji viz mapu rozšíření.

Dříny jsou občas pěstovány v našich parcích a zahradách. Na Chebsku se můžeme s velmi pěkným dřínem potkat ve vnitrobloku panelových domů na Kasárním náměstí (50°4’53″N, 12°22’17″E). V Mariánských Lázních nalezneme dříny např. za nemocnicí směrem k Úšovickému potoku (49°57’37.5″N, 12°42’22.3″E) nebo malé vysazené keříky v zakládaném parčíku (promenádě) za Antonínovým pramenem (49°57’8″N, 12°42’57″E).

Detail květu dřínu obecného u Antonínova pramene v Mariánských Lázních. Foto M. Bäumlová, 20. 3. 2020.

Rozkvetlá větev dřínu obecného ve vnitrobloku na Kasárním náměstí v Chebu. Foto J. Brabec, 1. 4. 2020.

Rozkvetlý dřín obecný ve vnitrobloku na Kasárním náměstí v Chebu. Foto J. Brabec, 1. 4. 2020.

Přirozený – původní (černé tečky) a adventivní – zavlečený(černé křížky) výskyt dřínu obecného (Cornus mas) v České republice. Na mapě nejsou zobrazeny zjevně pěstované, vysazené výskyty. Převzato z Jelínek (2019). 

Použité zdroje:

  • Holub J. (1997): Cornus L. – dřín. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 262–264, Academia, Praha.
  • Jelínek B. (2019): Cornus mas. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Koutecký P., Ekrt L., Řepka R., Štěpánková J., Jelínek B., Grulich V., Prančl J. & Wild J., Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8. Preslia 91: 287–288.
  • Pladias – databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz [cit. 2021-04-01]

© Muzeum Cheb, text: Jiří Brabec, foto: Michaela Bäumlová a Jiří Brabec