Zobrazit článek ve formátu [pdf] …

Nezaměnitelné zelené polštáře pěti až sedmičetných dlanitých listů s nápadnými pětičetnými žlutými květy. To je mochna jarní (Potentilla verna), kvetoucí od dubna do června na výslunných travnatých stráních, mezích, balvaninách a skalkách. Tady u nás v nejzápadnějších Čechách většinou na místech s mělkým půdním profilem. Nádherné porosty mochny jarní můžete na Chebsku obdivovat např. na Komorní a Železné hůrce, ale i mnohde jinde. Znáte taková místa s velkými porosty mochen? Vyfoťte je a napište nám.

Podobných „polštářovitých“ mochen s dlanitými listy je v květeně České republiky několik. V nejzápadnějších částech naší republiky (teď mám na mysli Chebsko, Sokolovsko a Tachovsko) se z těchto dalších druhů zatím můžeme jen velmi vzácně a okrajově setkat s mochnou sedmilistou (Potentilla heptaphylla). Ta vytváří spíše trsy než polštáře. Dále se vyznačuje nejčastěji sedmičetnými dlanitými spodními listy a zejména dlouhými až téměř kolmo odstálými chlupy na jejich listovém řapíku. Jen v nejteplejších oblastech karlovarského okresu, zejména na výhřevných horninách Doupovských hor může být už situace složitější. Z teplého Českého středohoří a Podbořanska sem zasahuje výskyt mochny písečné (Potentilla incana, synonymum P. arenaria) a mochny nitkovité (Potentilla puberula, synonymum P. filiformis). Tyto dvě další mochny se poznávají podle chlupů na rubu jednotlivých lístků. Mochna jarní má pouze chlupy jednoduché, mochna písečná pouze chlupy pravidelně hvězdicovité, mochna nitkovitá pak buď jednoduché chlupy se štětinkami, nebo řídké hvězdicovité chlupy. Jejich určování vyžaduje dobrou lupu a určitou zkušenost. Budete-li však mít podezření, že se některá z dalších mochen ve vašem okolí vyskytuje, neváhejte a ozvěte se.

Porost mochny jarní na Železné hůrce u Chebu. Foto J. Brabec, 2. 4. 2019.

Detail květu a pětičetného listu mochny jarní u Františkových Lázní. Foto J. Brabec, 26. 4. 2020.

Detail květu a pětičetného listu mochny jarní u Františkových Lázní. Foto J. Brabec, 26. 4. 2020.

Použité zdroje:

  • Soják J. (1995): Potentilla L. – mochna. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 283–314, Academia, Praha.
  • Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech Republic]. Ed. 2. – 1168 p., Academia, Praha.

© Muzeum Cheb, text a foto: Jiří Brabec