Zobrazit článek ve formátu [pdf] …

Bledule jarní (Leucojum vernum) je původně druh vlhkých potočních a říčních luhů a suťových lesů. Dnes je velmi obtížné odlišit původní populace od těch, které vznikly z původně pěstovaných rostlin. Ve vhodných podmínkách se totiž bledule velmi dobře rozmnožují a úspěšně šíří po okolí. Nejzápadnějším Čechám (Chebsku) nejbližší původní populace se vyskytují ve východní části Krušných hor. Stejně jako u sněženky se s bledulemi v nejzápadnějších Čechách běžně potkáme zejména v okolí zahrádek, ale také na místech spjatých se zaniklým osídlením našeho kraje. Většinou se jedná o okolí bývalých sídel, pomníčků, historických výletních míst apod. Potkali jste někde zplanělé bledule mimo sídla v našem kraji? Dejte nám vědět. Prosíme o lokalitu (ideálně se souřadnicemi), datum, nálezce, dokladová fotografie je vítána.

Pěstované bledule jarní na zahrádce v Aši. Foto J. Brabec, 31. 3. 2021.

Rozkvétající bledule lákají první jarní opylovače, zahrádka v Aši. Foto J. Brabec, 1. 3. 2021.

Bledule již rozkvétají na ašských zahrádkách. Foto J. Brabec, 1. 3. 2021.

Použité zdroje:

  • Bělohlávková R. (2010): Leucojum L. – bledule. – In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, p. 678–682, Academia, Praha.
  • Pladias – databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz [cit. 2021-03-31]

© Muzeum Cheb, text a foto: Jiří Brabec