POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY 2018

Cyklus přírodovědných akcí a vycházek

Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: „Pojďte s námi do přírody“. V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, výstav, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Společně s Muzeem Cheb se na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podílí: ZO ČSOP Kladská, 4. ZO ČSOP Cheb, Mezi lesy, z. s., Městské muzeum Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les, Správa CHKO Český les a některé další (viz jednotlivé programy) organizace.

2704, 2018

Do vody po stopách tanků

 27.4.2018

Na lokalitách, kde se v minulosti proháněly tanky a jiná vozidla, byl půdní pokryv více či méně narušen. V […]

2804, 2018

Na Rašovické skály

 28.4.2018

Procházka rozkvétajícími Doupovskými horami za několika botanickými klenoty a jednou z nejkrásnějších vyhlídek Středního Poohří. Trasa: Od Suchého Dolu do NPP […]

105, 2018

Vítání ptačího zpěvu v Chebu

 1.5.2018 

Ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků, jejich určováním podle zpěvu. Trasa: lávka pod Chebským hradem – přehradní hráz Skalka […]

505, 2018

Za kukačkami do PP Hvožďanská louka

 5.5.2018

Vycházka zaměřená na jarní květenu přírodní památky Hvožďanská louka. Uvidíme vzácnou orchidej vstavač kukačka. Účastníci se budou moci zapojit […]

1205, 2018

Vítání ptačího zpěvu v Tachově

 12.5.2018

Posezení v klášterní zahradě věnované naslouchání poslům jara. Rozeznávání ptáků podle zpěvu a jejich pozorování. Za příznivého počasí ukázka […]

1905, 2018

Krajinou Ohře tam a zpět

 19.5.2018

Exkurze lužní krajinou Ohře od Pomezné do Hohenbergu a zase zpět. Pestré mokřadní biotopy, meandrující řeka, dramatické scenérie opevněného […]

2005, 2018

Orchideje v Černickém mokřadu

 20.5.2018

V hlavní roli prstnatec májový. Dozvíte se o něm mnoho zajímavých informací, včetně sledování jejího výskytu a vhodném obhospodařování. […]

2605, 2018

Ptactvo Sooské pánve

 26.5.2018

Ptáci Soosu a okolí. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Ochrana přírody Soosu z pohledu zoologů a botaniků. Trasa: Nový Drahov […]

2705, 2018

Orchidejové louky Staré Huti

 27.5.2018

Botanická vycházka zaměřená na květenu vlhkých pcháčových luk a nevápnitých slatinišť s výskytem početné populace prstnatce májového. Na místě […]

2705, 2018

Rostliny kolem nás

 27.5.2018

Poutavé povídání o běžných i vzácných rostlinách, mechorostech i lišejnících, o jejich nárocích i využívání a to nejen v […]

Akce z cyklu Pojďte s námi do přírody v roce 2018 finančně podporují Město Cheb (v rámci projektu Z Chebu křížem krážem), Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Český svaz ochránců přírody. Děkujeme též všem dalším partnerům a podporovatelům.

Kompletní programy jednotlivých ročníků:

Programy ve formátu [pdf] – vyčkejte načtení souboru !

Kontaktní formulář