previous arrow
next arrow
Pojďte s námi do přírody 2018
Slider

POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY 2018

Cyklus přírodovědných akcí a vycházek

Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: „Pojďte s námi do přírody“. V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, výstav, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Společně s Muzeem Cheb se na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podílí: ZO ČSOP Kladská, 4. ZO ČSOP Cheb, Městské muzeum Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les, Správa CHKO Český les a některé další (viz. jednotlivé programy) organizace.

604, 2018

Setkání příznivců Slavkovského lesa

 6.4.2018

Tradiční výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných přednášek a příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost. Přijďte se dozvědět, co […]

904, 2018

Křivatce chebských parků

 9.4.2018

V chebských parcích se v posledních letech hojněji objevilo několik druhů křivatců. Kvetou vždy jen krátce (cca týden) v předjaří či na […]

2104, 2018

Jarní vycházka ke Dni Země

 21.4.2018

Botanická vycházka za jarním aspektem Slavkovského lesa k příležitosti oslav Dne Země. Projdeme zachovalými lesy v okolí Kynžvartu (smíšené lesy, bučiny, […]

2104, 2018

Jižním cípem Všerubské vrchoviny

 21.4.2018

V malebné krajině jižního Chodska navštívíme několik geologicky zajímavých lokalit Kdyňského masívu, kde se seznámíme především s pozůstatky těžby železných […]

2204, 2018

Obojživelníci okolí Soosu

 22.4.2018

Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků přímo v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní květena. Trasa: Skalná – jáma Zelená […]

2204, 2018

Den Země v Tachově

 22.4.2018

Pojďte s námi přivítat jaro na tradiční jarní vycházku k příležitosti oslav Dne Země. Na startu bude vydán účastnický list a […]

2704, 2018

Do vody po stopách tanků

 27.4.2018

Na lokalitách, kde se v minulosti proháněly tanky a jiná vozidla, byl půdní pokryv více či méně narušen. V […]

2804, 2018

Na Rašovické skály

 28.4.2018

Procházka rozkvétajícími Doupovskými horami za několika botanickými klenoty a jednou z nejkrásnějších vyhlídek Středního Poohří. Trasa: Od Suchého Dolu do NPP […]

Programy jednotlivých ročníků

Programy ve formátu [pdf] – vyčkejte načtení souboru !

Kontaktní formulář 

AKTUALITY 

24 hodin strážcem nosorožců

Pojďte s námi do přírody

Z Chebu křížem krážem