11.5.2024

Navštívíme vlhké louky v okolí bobřího teritoria. Představíme zdejší mokřadní faunu. Na exkurzi doporučujeme vhodnou pevnou obuv, možné vzít si holínky – v části naplánované trasy bude téměř jistě bahno.

Podél milířů a vodních mlýnů
Den: sobota 11. května 2024
Čas: 10:00
Místo: Sraz v 10:00 v Málkově u památného stromu Lípa Jindřicha Kolowrata (49°38’51″N, 12°40’50″E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Od Lípy Jindřicha Kolowrata vyrazíme na cca 10 km dlouhou cestou pod studánku Včelnice a přes Rájov se vrátíme zpět.
Průvodce: Mgr. Zuzana Blažková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: Z. Blažková, tel.: 605 111 755

AKTUALITY 

Co kvete v údolí Ohře?

Den Země na Soosu