PROGRAMOVÝ PŘEHLED

Noc s Andersenem 2019

 29. – 30.3.2019

Muzeum Cheb se i tento rok připojí k akci knihoven pořádané na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Akce je určena pro […]

Březen 29. 2019|Programový přehled, Programy pro děti|

Velikonoční jarmark 2019

 13.4.2019 

V sobotu 13. dubna 2019 se opět uskuteční v Muzeu Cheb Velikonoční jarmark. Jarmark se bude konat již tradičně v prostorách muzejní expozice. Díky probíhající rekonstrukci bude sice o něco menší, ale návštěvníci nebudou ošizeni o nic zásadního, na co […]

Duben 13. 2019|Kulturní akce, Programový přehled|

Na bobří hráze, předjarní květenu a tvrz Pomezná

 14.4.2019

Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce spojená s určováním časně jarních druhů rostlin. Součástí exkurze bude také představení aktuálních rekonstrukčních prací a výsledků archeologického výzkumu tvrze Pomezná doplněné přímou návštěvou stavby a okolních zaniklých budov. Délka plánované trasy je přibližně […]

Duben 14. 2019|Aktuality, Pojďte s námi do přírody, Programový přehled|

Obojživelníci Chebska – pískovna Dřenice

 27.4.2019

Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků přímo v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.  Exkurze bude zahájena na Ypsilonce ukázkou obojživelníků doplněnou odborným výkladem. Dle počasí a nálady se poté vydáme do pískovny Dřenice nebo Dolních Dvorů. Délka trasy je asi […]

Duben 27. 2019|Aktuality, Pojďte s námi do přírody, Programový přehled|
AKTUALITY