5.5.2024

Vlastivědná vycházka nás zavede na krásná místa česko-bavorského pohraničí. Povíme si něco o vzniku Kocových kamenů, jak z hlediska geologie, tak z hlediska majitelů panství. Dozvíme se zajímavosti o věžích jako je ta na Zvonu, k čemu sloužily a jak se využívají dnes. Podíváme se na místo, kde působili vojáci ČSLA a také Pohraniční stráž. V přírodním muzeu v Bügeholle si připomeneme dobu těsně po válce a nastíníme osudy místních obyvatel.

Za historií česko-bavorského pohraničí
Den: neděle 5. května 2024
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 před penzionem Pleš u turistického rozcestníku (49°32’35″N, 12°36’36″E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Z Pleše vyrazíme na Zvon, Kocovy kameny, bývalou rotu Václav a do osady Bügellohe. Celkem zdoláme cca 10 km.
Průvodce: Antonín Hříbal (Vltava Labe media a. s.)
Kontakt: D. Hlinková, tel.: 737 998 099
Poznámka: Vhodné spíše pro zdatnější turisty, je možnost použít turistické hůlky, ale cesty nejsou vhodné pro kočárky. Nezbytná je pevná obuv, dostatek vody a svačina.

AKTUALITY 

Co kvete v údolí Ohře?

Den Země na Soosu