21.1. – 24.7.2022

Výstava realizovaná ve spolupráci s Muzeum Karlovy Vary a Českou geologickou službou představuje sopky našeho kraje z různých úhlů pohledu. Návštěvníky seznamuje se vznikem a podobami sopek a sopečnými produkty, kterými nejsou jen popel a láva.

Návštěvníkům se podrobněji představí vybrané sopky Karlovarského kraje. Mimo asi nejznámějších Komorní a Železné hůrky to jsou například Krásný vrch, Podhora nebo nejzajímavější vulkány ze sopečného komplexu Doupovských hor. Tato část výstavy přibližuje dvanáct zajímavých geologických lokalit regionu – jejich stavbu, stáří a způsob vzniku. Expozice je založena na možnosti prohlédnout si a často i osahat autentické velké vzorky hornin z představených lokalit. U velké části vzorků je možné vidět strukturu hornin na plošných výbrusech.

Zájemce potěší animace sopečné činnosti Komorní hůrky, Šemnické skály či Šumné, které jsou přehrávány na monitorech. Pro děti, ale i pro dospělé jsou instalovány interaktivní prvky – např. model sopky, „zvonkohra“ ze znělcových desek („znělcofón“) nebo hledání otisků listů a minerálů v laharových uloženinách. Návštěvníci si mohou vyzkoušet své znalosti prostřednictvím pracovních listů dvou úrovní obtížnosti – pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Pro 1. až 3. stupeň škol jsou na požádání připraveny komentované prohlídky.

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program, který zahrnuje tři přednášky, dvě exkurze na sopky v našem okolí a sopečnou muzejní noc 28. května 2022.

V úvodní přednášce ve středu 23. února 2022 od 17.30 absolvujeme s geologem RNDr. Petrem Rojíkem, Ph.D. „Cestu z Chebu do středu Země …“. Na téma „Nejen západočeská zemětřesení jsou unikátním přírodním jevem Karlovarského kraje …“ si budeme ve čtvrtek 10. března 2022 od 17.30 povídat s geofyzikem Ing. Milanem Brožem, CSc. Prohlídku výstavy Hory oheň plivající si můžete s jejím spoluautorem Mgr. Vladislavem Rapprichem, Ph.D. dopřát ve čtvrtek 31. 3. 2022 od 16.00. Po prohlídce výstavy si v přednášce od 17.30 opět s vulkanologem Mgr. Vladislavem Rapprichem, Ph.D. vychutnáme „Kouzlo sopek Karlovarského kraje …“. První exkurzi „Přírodovědná bádání na Komorní hůrce …“ uskutečníme v pátek odpoledne 13. května s hlavním řešitelem projektu zpřístupnění vulkánu Komorní hůrka Ing. Milanem Brožem, CSc. a botanikem RNDr. Jiřím Brabcem.

S výstavou o sopkách našeho kraje se rozloučíme v rámci CHEBSKÉ MUZEJNÍ NOCI … v sobotu 28. května 2022. Program bude zaměřen jak na děti, tak dospělé. Od 17 hod. budou v muzeu připraveny hry pro děti se sopečnou tématikou, dvě ukázky funkčního modelu vrstvení maarové sopky s Mgr. Prokopem Závadou, Ph.D., komentovaná prohlídka výstavy s jejím spoluautorem RNDr. Janem Matějů, Ph.D a přednáška „Supervulkány – nevyhnutelná hrozba? …“ s odborníkem na dynamiku sopečných erupcí Mgr. Prokopem Závadou, Ph.D. Výstava sice v neděli 29. května 2022 konči, ale nejmladším sopkám našeho kraje se budeme věnovat i na exkurzi v sobotu 4. června 2022. S vulkanologem Mgr. Vladislavem Rapprichem, Ph.D. a botanikem RNDr. Jiřím Brabcem prozkoumáme „Historii a současnost čtvrtohorních maarů Ztracený rybník a Bažina …“ nedaleko Polné u Hazlova.