28.5.2022

Také v letošním roce se Muzeum Cheb připojuje k již tradičnímu festivalu muzejních nocí, který patří řadu let k atraktivnímu způsobu prezentace národního kulturního dědictví. Muzea a galerie po celé republice nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a krátkodobých výstav také řadu doprovodných kulturních programů a specificky zaměřených akcí. V roce 2022 bude muzejní noc v Chebu nocí sopečnou, svým tématem i charakterem navazující na aktuální výstavu: “Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje”. Návštěvníci se tak mohou těšit nejenom na komentovanou prohlídku zmíněné výstavy, ale také na ukázky modelů sopek, odbornou přednášku, vystoupení mažoretek či zábavné hry pro děti s geologickou tématikou. Připraveno bude i občerstvení na nádvoří muzea. Vstup na akci je zdarma!

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI 2022

17.00
Zahájení muzejní noci (nádvoří muzea)
17.15
Ukázka modelu vrstvení maarové sopky (dvůr muzea, Mgr. Prokop Závada, Ph.D., vědecký pracovník oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR)
17.45
Komentovaná prohlídka výstavy Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje (výstavní prostory, RNDr. Jan Matějů, Ph.D., spoluautor výstavy, odborný pracovník Muzea Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje)
18.45
Druhá ukázka modelu vrstvení maarové sopky (dvůr muzea, Mgr. Prokop Závada, Ph.D., vědecký pracovník oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR)
19.15
Vystoupení mažoretek ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha
17.15 – 19.15
Hry pro děti se sopečnou a geologickou tématikou (dvůr muzea, pracovníci Muzea Cheb)
19.45
Přednáška „Supervulkány – nevyhnutelná hrozba?“ (Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb, Mgr. Prokop Závada, Ph.D., vědecký pracovník oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR)