13.5.2022

Komorní hůrka přitahuje přírodovědce již více než 200 let. Pokosíme se vám nejen přiblížit proč tomu tak bylo a je dodnes, ale ukážeme i kam v současnosti vedou schody z portálu Goethovy štoly. Trasa exkurze povede pěšinami po NPP Komorní hůrka k portálu Goethovy štoly.

Přírodovědné bádání na Komorní hůrce
Den: pátek 13. května 2022
Čas: od 15.05
Místo: Sraz v 15.05 na autobusové zastávce Cheb, Komorní Dvůr (50º5’56”N, 12º20’22”E).
Doprava tam: bus Cheb, aut. nádraží (14.50) – Cheb, Komorní Dvůr (15.03), bus směr Libá, Hazlov.
Doprava zpět: pěšky do Chebu (cca 4,5 km), nebo pěšky do Františkových Lázní, Slatiny (2 km) a odtud busem (více možností).
Trasa: Pěšinami po NPP Komorní hůrka k portálu Goethovy štoly.
Průvodci: Ing. Milan Brož, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: Jiří Brabec; tel.: 734767592
Poznámka: Oblečení a obuv do lehkého terénu.