7.10.2023 – 3.3.2024

Jako součást oslav 150. výročí založení muzea v Chebu jsme pro návštěvníky připravili tematicky koncipovanou výstavu reflektující kulaté výročí formou muzejní instalace. Na výstavě je mimo jiné možné zhlédnout některé významné muzejní exponáty, které zůstávají běžně skryty v depozitářích muzea. U příležitosti výstavy, jejíž vernisáž proběhla v rámci slavnostního dne pořádaného k tomuto výročí, vydalo Muzeum Cheb také reprezentativní publikaci v edici archeologa chebského muzea Mgr. Michala Beránka: “150 let snu o muzeu”. Publikace nastiňuje nejenom přítomnost, ale především shrnuje bohatou i pohnutou historii významné západočeské muzejní instituce.