7.10.2023

Rok 2023 je pro Muzeum Cheb rokem významným, neboť je tomu právě 150 let, kdy bylo rozhodnutím městské rady založeno Muzeum města Chebu, které se v následujících letech stalo jedním z nejvýznamnějších regionálních muzeí západních Čech. U příležitosti tohoto výročí jsme pro všechny naše příznivce a návštěvníky připravili slavnostní program, který se uskuteční v reprezentativních prostorách muzea, a to v sobotu 7. října 2023 od 13.00 hodin. Po slavnostním zahájení bude následovat taneční odpoledne se skupinou Koala, vernisáž výstavy k 150. výročí spojená se křtem příležitostné publikace, videomaping na fasádě budovy, loutkové představení studia DAMÚZA a komorní představení divadla Čaplíni. Po celý den bude probíhat také interaktivní výstava pro nejmenší a nebude chybět ani již tradiční možnost občerstvení.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Muzeum Cheb se řadí mezi nejstarší regionální paměťové instituce v České republice a v roce 2023 oslavuje neuvěřitelných 150 let od svého založení. Bohatá historie chebského muzea se začala psát 27. ledna 1873 na základě rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva města. 15. května následujícího roku bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti ve dvou místnostech tzv. Městského domu na náměstí, který se do historie města zapsal především jako místo zavraždění Albrechta z Valdštejna roku 1634. Muzeum zde sídlí dodnes. Jeho založení bylo pomyslným vyvrcholením snah o uchování a rozvoj valdštejnské tradice v Chebu.

Během 150 let své existence bylo chebské muzeum svědkem mnoha turbulentních historických událostí a zvratů na pozadí složité národnostní situace ve střední Evropě, která eskalovala zejména po roce 1918. Odsun drtivé většiny obyvatel města i celého regionu po druhé světové válce následně zpřetrhal kontinuitu kulturně-historického vývoje. Muzeum přesto nezaniklo a svou činností tvoří ojedinělou spojnici mezi historií a současností.

U příležitosti tohoto významného výročí je pro širokou veřejnost připraven bohatý program, který bude slavnostně zahájen v prostorách Muzea Cheb v sobotu 7. října 2023 ve 13.00. Následovat bude taneční odpoledne s chebskou skupinou Koala Band, vernisáž výstavy nazvané „150 let snu o muzeu“ spojené se křtem stejnojmenné příležitostné publikace. Součástí programu bude videomapping na fasádě budovy, loutkové představení studia DAMÚZA a představení komorního divadla Čaplíni. Po celý den bude probíhat také interaktivní výstava pro nejmenší „Zábaviště pro sviště“, v expozici představíme muzejní programy pro veřejnost a samozřejmě nebude chybět ani již tradiční možnost občerstvení. Během oslav bude vstup pro veřejnost zdarma.

Přijďte se s námi pobavit a zároveň se dozvědět něco nového. Sto padesát let slavíme pouze jednou!

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje