1.4.2023

V sobotu 1. dubna 2023 uspořádalo Muzeum Cheb pro své návštěvníky a příznivce tradiční velikonoční jarmark v muzeu, který se opět konal ve výstavních prostorách muzejní expozice. Pro účastníky jsme připravili početná zastavení věnovaná tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. K těm nejpřitažlivějším patřila ta, která dala nahlédnout přímo pod šikovné ruce tvůrců. V průběhu dne čekal na všechny v muzeu také bohatý doprovodný program. V programu velikonočního jarmarku nechyběla oblíbená vystoupení dětských souborů. Stejně jako v minulých letech i letos byla pro dětské školní kolektivy vyhlášena výtvarná soutěž.