V tomto článku naleznete odkazy na některé důležité dokumenty a zákonné normy vymezující vztah veřejnosti k archeologickým výzkumům. Dále pak odkazy na vybrané internetové stránky, které se svým obsahem dotýkají archeologické problematiky v rámci Karlovarského kraje.

ZÁKONNÉ NORMY PŘI STAVBĚ A ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU

pdfIkona ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI [pdf] …
Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. Archeologii je věnována především třetí část, §21 až §24.

pdfIkona ÚMLUVA O OCHRANĚ ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ EVROPY [pdf] …
Mezinárodní smlouva jíž se Česká republika zavazuje chránit archeologické kulturní dědictví nejlépe na původním místě.

ikona OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO NEBO JINÉHO ZÁMĚRU [doc] …
Oznámení stavebního nebo jiného záměru na území s archeologickými nálezy, dle §22, odst. 2 zák. č. 20/87Sb. Formulář určený k oznámení pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

pdfIkona ZÁKON O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU [pdf] …
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. Výňatky ze stavebního zákona se vztahem k archeologickému kulturnímu dědictví.

UŽITEČNÉ ODKAZY

  ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, V.V.I …
Další informace a pomoc pro stavebníky.

  NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V LOKTI …
Územně odborné pracoviště s působností v celém Karlovarském kraji.

  STAVEBNÍ ÚŘADY KARLOVARSKÉHO KRAJE …
Seznam a kontakty stavebních úřadů v Karlovarském kraji.

  KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY …
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu.

Další články 

Archeologické léto

Archeologické léto