25.7., 22.8. 2020

V rámci akce Archeologické léto, kterou zaštiťuje Archeologický Ústav AV ČR uspořádalo naše muzeum dvě vycházky za archeologií. V sobotu 25. 7. 2020 jsme vyšli po stopách archeologických výzkumů historického jádra města Chebu. V sobotu 22. 8. pak vyrazili na cestu z Františkových Lázní do Skalné. Navštívili jsme mohylové pohřebiště u Žírovic, hrad Starý Rybník a historické památky ve Skalné.

Archeologická procházka po historickém jádru města Chebu
Den: sobota 25. července 2020.
Čas: 10:00 hod.
Místo: sraz před muzeem na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.
Doprava: pouze individuální.
Náplň: procházka po širším historickém centru města Chebu. Navštívíme poslední pozůstatky historického vývoje města patrné v terénu. Neopomeneme ani místa archeologických výzkumů konaných v nedávné době a seznámíme se s jejich historickým vývojem.
Trasa: předpokládaná délka nenáročné vycházky: 4 km, cca 2 hodiny.
Průvodce: Mgr. Michal Beránek (Muzeum Cheb).

Z Františkových lázní přes Žírovice do Skalné
Den: sobota 22. srpna 2020.
Čas: 10:00 hod.
Místo: sraz před vlakovým nádražím ve Františkových Lázních.
Odjezd: Skalná autobus 14.15 hod.
Náplň: terénní vycházka po významných archeologických lokalitách.
Trasa: Františkovy Lázně – Horní Lomany, Žírovice – mohylové pohřebiště z mladší doby bronzové, Starý Rybník – gotický hrad, Skalná – kostel sv. Jana Křtitele, románský hrad, pro zájemce hrobka rodiny Hendrichovy. Předpokládaná délka: 10 km, cca 4 hodiny.
Průvodce: Mgr. Michal Beránek (Muzeum Cheb).