10.11.2023

Podzimní nocování se kromě jarní Noci s Andersenem stalo v Muzeu Cheb již tradicí. Vždy se zaměřuje tematicky, letos si připomeneme sv. Martina. Chybět nebude výtvarné tvoření, ale nejen to… Samo přespání v romantických prostorách muzea bude pro děti nezapomenutelným zážitkem. Akce je určena pouze pro přihlášené děti od 6 do 12 let, počet účastníků omezen. Účastnický poplatek činí 100 Kč.